Tư vấn

  1. Chuột rút khi đang bơi là hiện tượng xảy ra thường xuyên, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Những lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn biết cách phòng ngừa và xử trí khi bị chuột rút.... Xem thêm